Kontakt  
Bohoslužby
O farnosti
Poskytované svátosti
Odkazy
Foto
Akce farnosti studiu
Z historie
A další...

Novinky

Z historie kostela a okolí

Mezi Vyšehradem a nynější Resslovou ulicí se již počátkem 12. století rozkládal ves zvaná Podskalí – sídlo pražských dřevařů a plavců. Ve starém Podskalí stály původně tyto kostely: sv. Mikuláše, sv. Vojtěcha Menšího, sv. Kosmy a Damiána, sv. Jana Křtitele a předchůdce nynějšího kostela Nejsvětější Trojice – kostel sv. Antonína, pocházející z první poloviny 14. století.

Dle pověsti byl kostel postaven řemeslníky, kteří stavěli emauzský klášter ve volném čase z ušetřeného materiálu, takže nestál ani groš. Klem kostela se rozkládal hřbitov. Roku 1420 za bojů Pražanů s Vyšehradskými byl kostel vypálen a pobořen.

Teprve roku 1476 byl na troskách původního kostela vybudován nový kostelík zasvěcený Nejsvětější Trojici. Počátkem 18. století kostel pro chudobu tak sešel, že hrozil sesutím. Proto r. 1728 novoměstský primas Josef Sedler dal kostel znovu  přestavět v barokním slohu. Z původního kostela se zachovala zeď z hlavním oltářem se zbytky gotických fresek.

V roce 1751 byla nákladem lékaře dr. Josefa Moellera při jižní straně kostela přestavěna kaple sv. Kříže, zvaná „dušičková“.

Roku 1781 byl položen základ k nové věži. Stará zvonice, která stála vedle kostela, byla po vstavění nové věže v roce 1782 zbořena. Hřbitov při kostele byl zrušen za císaře Josefa II.

Po zániku okolních podskalských kostelů se stal kostel duchovním centrem celého Podskalí, odtud prastarý název: „Plavecký kostel Nejsvětější Trojice v Podskalí“.

V 70. letech 20: století byl opraven zevní plášť na kostele a na faře a v roce 1995 svépomocí po 60 letech opět vymalován.

Za velké povodně v roce 2002 pronikla voda do kostela průsaky před podlahu a zpětně přes kanalizaci, díky včasnému zásahu, však byly škody minimalizovány.

Interiér kostela

Základ hlavního oltáře tvoří původně kamenná gotická mensa ze 16. století, nad níž jest vyzdvižen – nákladem bratří Bláhů, staroměstských radních – barokní oltář z roku 1732.

Na oltáři se nalézá svatostánek z roku 168O. Nad ním je zasazen deskový obraz Nejsvětější Trojice z počátku 17. století.

Po pravé straně před oltářní mřížkou je umístěna křtitelnice z červeného sliveneckého mramoru, zhotovena Františkem Jedličkou r. 1831 s nápisem.

Postranní oltáře – dva jsou zasvěcené sv. Janu Nepomuckému, další pak Sv. Rodině a Neposkvrněnému Početí Panny Marie a sv. apoštola Jana.

Na kůru jsou barokní jednomanuálové varhany z 18. století.

V dušičkové kapli je na oltáři zavěšen kříž a po stranách dřevěné barokní sochy PanyMarie sv. Jana, apoštola.

Ve věži jsou zavěšeny dva zvony: Josef z roku 1559 a Marie z roku 1549, oba od Brikciho s nápisy. Třetí, největší zvon, Václav, byl zabaven a odvezen za 2. světové války. V sanktusové věžičce je zvon Nejsvětější Trojice z roku 1707 od Schoenfelda.

Na stěně za hlavním oltářem se nachází zbytky pozdně gotických fresek z konce 15. století.

Kostel Nejsvětější Trojice na akvarelu Václava Jansy na konci 19. století 

Staré Podskalí v roce 1910

 
Hlavní stránka English
© Podskalí