Kontakt  
Bohoslužby
O farnosti
Poskytované svátosti
Odkazy
Foto
Akce farnosti
Z historie
Letní dům
A další...

Novinky


Údaje o farnosti
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí Praha - Nové Město
Vikariát:  I. pražský vikariát
Adresa:  Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí Praha-Nové Město, Vyšehradská 430/41, Praha 2, Nové Město, 128 00
IČ:  62932462
Kód:  0118


Duchovní správa

P. Mgr. Vladimír Kelnar -administrátor ex currendo

P. RNDr. Mgr. Josef Šplíchal, SDB. - výpomocný duchovní


Pastorační rada

P. Mgr. Vladimír Kelnar - předseda

P. RNDr. Mgr. Josef Šplíchal, SDB.

Marie Prcínová - místopředseda

ing. Tomáš Bastyan - sekretář

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

RNDr. Renata Kachlíková

Jitka Varousová

RNDr. Karel Vítek

V současnosti farnost spolupracuje a občanským sdružením pomáhajícím dětem z dětských domovů "Letní dům", které nyní sídlí v objektu fary.  

Kostely a kaple ležící na území farnosti

Nejsvětější Trojice (farní)
Adresa:  Trojická ul., Praha 2, Nové Město
Konají se pravidelné bohoslužby:  ano
 
sv. Jana Nepomuckého (na Skalce)
Adresa:  Vyšehradská ul., Praha 2, Nové Město
Konají se pravidelné bohoslužby:  ano
 
Panny Marie Bolestné
Adresa:  Na Slupi, Praha 2, Nové Město
Konají se pravidelné bohoslužby:  ano
 
Panny Marie a sv. Jeronýma, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha a Prokopa
Adresa:  Vyšehradská 430/41, Praha 2, Nové Město, 128 00
Konají se pravidelné bohoslužby:  ano
 
sv. Kosmy a Damiána
Adresa:  Na Slovanech, Praha 2, Nové Město
Konají se pravidelné bohoslužby:  ne
 
sv. Benna, Šebestiána, Fabiána, Rocha a Rozálie
Adresa:  Vyšehradská 430/41, Praha 2, Nové Město, 128

 


Hlavní stránka
© Podskalí