Kontakt  
Bohoslužby
O farnosti
Z historie
Odkazy
Foto
Akce farnosti
 
A další...

Novinky


Akce farnosti

 

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás informovat o aktivitách farnosti
pro nadcházející měsíce.

Farní seminář „Církevní otcové“ – zahájení 7. 11. 2017
od 18:00 hod ve farní kuchyni, další termíny budou oznámeny.

Neděle Ježíše Krista Krále 26. 11. 2017 – Svátost pomazání nemocných bude udělována při mši svaté. Po mši na faře v kuchyni.
„Velké farní kafe“.

Předvánoční úklid kostela a fary – 2. 12. 2017 od 14:00 hod.

1. neděle adventní
3. 12. 2017 v 9:00 - při mši sv. svěcení adventních věnců.
Po mši sv. proběhne na faře „Adventní duchovní obnova“.

Hlavní stránka English
© Podskalí