Vánoce  u Nejsvětější Trojice v Podskalí 2019

Úterý 24. prosince 2019
Slavnost Narození Páně
půlnoční mše svatá ve 24:00
 
středa 25. prosince 2019
Slavnost Narození Páně
mše sv. v 9:00 hod
 
čtvrtek  26. prosince 2019
Svátek sv. Štěpána
mše sv. v 9:00 hod
 
neděle 29. prosince 2019
Svátek Svaté Rodiny
mše sv. v 9:00 hod
s obnovou manželského slibu

úterý 31. prosince 2019
sv. Silvestra, ukončení občanského roku,
mše sv. v 17:00 hod,
po mši sv. setkání na faře
 
středa 1. ledna 2020
Slavnost Matky Boží Panny Marie
mše sv. v 9:00 hod
 
pátek 3. ledna 2020
1. pátek v měsíci
mše sv. v 17:30 hod
 
neděle 5. ledna 2020
2. neděle po Narození Páně
mše sv. v 9:00 hod

pondělí 6. ledna 2020
Slavnost Zjevení Páně
mše sv. v 17:30 hod
 
neděle 12. ledna 2020
Svátek Křtu Páně
mše sv. v 9:00 hod

Požehnané vánoční svátky, milost a pokoj od narozeného Spasitele a radostnou důvěru v Boží lásku a pomoc do všech dnů nového roku

přejí

P. Vladimír Kelnar

P. Josef Šplíchal, SDB


a

Farní společenství z Podskalí